تعمیرات فرش تهران

ترمیم فرش

ترمیم فرش برای برطرف کردن یکسری ایرادات فرش مانند پارگی، سوختگی، کجی، پوسیدگی و آسیب دیدگی های به وجود آمده ... ادامه مطلب