رفع بیدخوردگی فرش

بید خوردگی فرش چیست؟ و چگونه رفع بید خوردگی فرش انجام دهیم
بید نوعی حشره ی بسیار ریز و زرد رنگ است که در تار و پود فرش تخم گذاری می کند و در آن باقی می ماند. منبع تغذیه حشره ی بید از پروتئین های الیاف فرش است همان جا رشد می کند.
بیدها بیشتر در خانه های که مرطوب هستند یا هوای گرم تر دارند وجود دارند و به الیاف های طبیعی و پشمی مکان های نا مرتب و تاریک مثل پشت مبل ها، کنار جالباسی،
با چرخه ی زندگی بید در الیاف فرش رشد و تخم گذاری ادامه پیدا می کند، تا تعداد بید در فرش هر روز زیاد می شود و الیاف بیشتری را تغذیه می کنند و باعث از بین رفتن فرش می شوند به این جریان خوردگی الیاف توسط حشره ی بید؛ اصولاً بید خوردگی می گویند.
اما بیدها در میان انواع فرش معمولاً فرش دستباف بیشتر از فرش های دیگر وجود دارند. فرش های دست باف را افراد به دلیل گران قیمت بودن در انبارها نگهداری می کنند تا آسیب نبیند و خراب نشود، ولی همین انبار کردن دچار بید خوردگی می شود.
در کل باید گفت فرش های دیگر و حتی وسایل دیگر که الیافت دارد مثل لباس و مبل و.. اگر در مدت طولانی در انبارها باشند و جارو نشوند و شستشو داده نشوند دچار بید خوردگی می شود.

رفع بیدخوردگی فرشرفع بید خوردگی

بهتر است قبل از انبار کردن فرش ابتدا فرش را در برابر بید خوردگی مقاوم کنید. شما همچنین می توانید برای رفع بید خوردگی به سایت مجموعه امیدان مراجعه کنید و از کارشناسان امیدان مشاوره و کمک بگیرد و در صورت نیاز نوبت رزرو کنید تا برای شما رفع بید زدگی را انجام دهند.
مراحل بید زدایی فرش
برای از رفع بید خوردگی فرش توصیه می شود و همچنین برای از بین بردن حشرات باقی مانده آن را کامل تمیز کنید و حذف کنید، بید تهیه کنید و آن را دود دهید، یا با قرار دادن پودر روی مناطقی که قبلاً آلوده شده از آلوده شدن مجدد آن جلوگیری کنید.
همچنین می توانید از سم پاش آفت کش غیر لکه زا برای جلوگیری و از بین بردن لارو بید فرش اقدام کنید. اما برای رفع بید خوردگی فرش مراحل زیر را طی کنید:

۱٫ اولی مرحله باید مکان های بید خوردگی فرش و بیدهای فرش را مشخص کنید.
۲٫ شدت آلودگی فرش خود به بید خوردگی را تعیین کنید.
۳٫ پاک سازی محل زندگی بیدهای فرش
۴٫ تولید مثل بیدهای فرش در خانه را از بین ببرید.
۵٫ از بین بردن تخم بید فرش و لاروهای بید فرش
۶٫ استمرار کارها
۷٫ نظارت بر بیدهای فرش داشته باشید تا مجدد بیدخوردگی پیدا نکند.

اصلاح بید خوردگی فرش

اصلاح بید خوردگی فرش دستباف نیاز به تجربه و تخصص و دقت زیاد دارد. فرش های دست باف به دلیل حساب بودن ممکن است با کوچک ترین سهل انگاری از بین برود شما می توانید برای اصلاح بید خوردگی فرش خود آن را به مجموعه قالی شویی امیدان بسپارید.
این مجموعه ضمن ضمانت آسیب ندیدن فرش شما عملیات بید زدایی فرش شما را با ابزارآلات مخصوص خود و با علم دانش تخصصی که کارشناسان مجموعه امیدان دارد برای شما اصلاح بید خوردگی فرش را انجام می دهند.
شاید شما با دیدن بید خوردگی ممکن است اقدام به شستشویی فرش خود کنید اما توجه کنید شستشویی فرشی که بد خوردگی دارد کار اشتباهی است. زیرا اگر قبیل از بید زدایی فرش اقدام به شستشو کنید ممکن است تخم بیدها در تار و پود فرش باقی بماند و بعد مدتی که از لارو بیرون بیایند دوباره شروع به فعالیت کنند و حتی زیاد شوند.
توجه کنید در صورتی که فرش خود را به قالیشویی می دهید حتماً به آنها اطلاع دهید که بید خوردگی دارد تا قبل از شستشو اقدام به بید زدایی و رفع بید خوردگی کنند و همچنین اقدام به رفو کردن فرش شما کنند.

بیدزدایی فرشرفو گری بعد از رفع بید خوردگی فرش

برای رفوگری و رفع بید خوردگی فرش باید خامه را از قلاب از قالی در بیاورید و بعد محوطه بید خوردگی را از پرز قالی کاملاً تمیز کنید و بعد از آن مرمت و تعمیر را شروع کنید. یکی از رایج ترین روش های اصلاح بید خوردگی فرش استفاده از قلاب پشت و ترمیم فرش با قلاب است.

ترمیم قالی با قلاب پشت

۱٫ بعد از تمیز کردن و بید زدایی فرش باید فرش را از پشت روی زمین پهن کنید و یک وسیله زیر آن قرار دهید تا سر قلاب پشت را به راحتی بتوانید حرکت دهید.
۲٫ بعد ا با استفاده از خامه ای مناسب با نقشه آن قسمت قالی و مقداری یاز نخ خامه که خود قالی نازک تر از نخ شما باشد؛ انتخاب کنید و مورد استفاده قرار دهید. به عنوان مثال می توان گفت اگر خامه قلی ۵ دولا است شما بید از خامه ۷ دولا استفاده کنید یا از خامه ای که ضخامت خامه ساییده شده قالی استفاده کنید.
۳٫ توجه کنید اگر قالی به صورت ۴٫۱ نقشه است باید بر اساس واگیره و قرینه قالی بر روی قسمت مرمت نقشه خوانی شود.
۴٫ اگر قالی متقارن نیست و نقشه سراسری است. رفوگر باید مهارت طراحی مناسب با نقشه قالی را داشته باشد.
a. به همین خاطر باید ابتدا گل قالی را روی نقشه کاغذ طراحی کند.
b. سپس مطابق گل قالی عملیات اصلاح بید خوردگی فرش را انجام دهد.
c. به صورت بافت یا به صورت قلاب پشت و رو آن را نیز که قبلاً گره بر روی آن سوار بوده فرو ببرد.
d. سپس و با پرز یا خامه که از روی فرش بیرون می آید و قلاب پشت را از خامه رها کند و از قالی در آورد و سپس دوباره خامه را دولا کند و به نوک قلاب داخل طرف دیگر تار کند.
e. این کار باید گره به گره، رگ به رگ یا رج به رنج مطابق رنگ و نقشه خود فرش انجام شود تا کل منطقه اصلاح بید خوردگی فرش پر شود.
f. این نوع گره توسط قلاب پشت بر روی قالی ایجاد می شود و به شکل U است که به آن گره ی U یو می گویند.

ترمیم قالی با قلاب پشت

در این روش هم باید اول قالی را از پرزهای بید خورده تمیز کنید. توجه کنید بعد از پهن کردن قالی روی زمین و چیدن پرزها روی آن کلیه می کشند . و اگر لازم باشد باید با چکش روی آن بکوبید و با فندک کز می دهند . روی آن را با پارچه سفیدی گذارده و با اتو ذغالی روی آن می کشند . و میزان موگیری با قیچی باید باشد که پرز قسمت رفو هم سطح قسمت های دیگر قالی باشد.

ترمیم قالی با قلاب رو

در این روش هم باید قبل از هر کاری بید خوردگی های فرش و پرزهای بید خورده ر کاملاً تمیز کنید و قالی را روی زمین کنید و خامه ای ضخامت پا خورده فرش نازک تر از خامه ای انتخابی ما باشد و مطابق نقشه آن را باید مرمت کرد.
توجه کنید خواب مشهدی یا قالب رو را از روی قالی و از کنار اولین تار که پرز آن از بین رفو پرز روی آن سوار بوده باید در فرش فرو ببرید و از پشت در بیاورید، نخ دولا یا خامه دولا را از پرز جدا کنید و از طرف دیگر تار وارد کنید.

اصلاح بیدزدایی فرش
سپس آن را از پشت باید در بیاورید و خامه را گرفته و از رو در بیاورید این کار را هم باید خانه به خانه و رنج به رنج باید انجام دهید تا اتمام عملیات اصلاح بید خوردگی فرش ادامه دهید.
این عملیات قالب پشت را که شامل موچینی، کلیله کشی، اتوکردن، کز دادن همه مانند قالب پشت است تنها تفاوت آن نحوه ی انجام کار است.
در هر دو مورد باید عملیات نقشه پر کردن قالی به صورت U باشد . هر دو قالب وقتی استفاده می شود که قسمت ترمیم بسیار کوچک و نهایتاً در حد سکه دو ریالی باشد. این عملیات برای سوختگی قالی با آتش سیگار و بید خوردگی در حد کم استفاده می شود.

سخن آخر

توجه کنید که عملیات اصلاح بید خوردگی بسیار مهم است و باید قبل از هر کاری شما اول عملیات بید زدایی فرش را انجام دهید. از طرفی رفع بید خوردگی کار هر کسی نیست و باید تجربه در این کار داشته باشد، حتی ممکن است بیدها در فرش شما زیادتر شوند و یا فرش شما خراب شود.
شما می توانید برای اصلاح بید خوردگی کوچک یا بزرگ، برای خرابی های سوختگی و… و هر گونه رفو گری و… فرش خود را به مجموعه امیدان بسپارید تا بدون کوچک ترین خرابی فرش شما را ترمیم کنند و با کمترین اثر و غیر محسوس رفو کند.
همچنین قالی شویی امیدان کلیه خدمات دیگر از نظیر قالی شویی، مبل شویی، رفو گری، موکت شویی و… را برای شما انجام می دهد. کارشناسان مجموعه امیدان به صورت شبانه روزی آماده مشاوره و کمک کردن به شما هستند.
قالی شویی امیدان یک مجموعه قالی شویی نمونه است و در کلیه مناطق به عناوین مختلف از جمله، قالیشویی در رسالت، قالیشویی تر و تمیز، قالیشویی در خواجه عبدالله، قالیشویی، قالیشویی در شریعتی، قالیشویی معتبر در تهران، قالیشویی در شرق تهران در حال خدمت رسانی به هم استانی های عزیز است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *